GIOTRIF

Toimeained: afatiniib

Üldandmed
Toote liik: Müügiloaga pakend
Ravimi kuuluvus: Inimestel kasutatav ravim
Pakendikood: 1628029
Ravimi nimetus: GIOTRIF
Toimeained:
afatiniib
ATC kood: L01XE13
Ravimivorm: õhukese polümeerikattega tablett
Manustamisviis: suukaudne
Ravimi tugevus: 20mg
Kogus pakendis: 7TK
Retseptinõude liik*: Retseptiravim
Toimeaine kuuluvus:  
Lisainfo pakendi kohta:  
Näidustus: GIOTRIF monoteraapiana on näidustatud: - epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) aktiveeriva(te) mutatsiooni(de)ga lokaalselt levinud või metastaatilise mitteväikerakk-kopsuvähiga eelneva türosiinkinaasi inhibiitori ravita täiskasvanud patsientide raviks; - lokaalselt levinud või metastaatilise, lamerakulise histoloogiaga mitteväikerakk-kopsuvähi raviks, mis progresseerus plaatinapõhise kemoteraapia ajal või pärast seda (vt lõik 5.1).
Ravimi omaduste kokkuvõte (SPC):
Pakendi infoleht (PIL): EST
Pakendi märgistus:  
Viimati Eestisse toodud: Pole kunagi Eestisse toodud
: Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet. Patsientidel ja tervishoiutöötajatel on tungivalt soovitatav teavitada selle ravimi kõikidest võimalikest kõrvaltoimetest Ravimiametit
Müügiluba
Müügiloa hoidja: Boehringer Ingelheim International GmbH 
Müügiloa number: EU/1/13/879 
Müügiloa kehtivuse algus: 27. september 2013 
Müügiloa kehtivuse lõpp: 27. september 2018 
Müügiloa menetluse liik: Tsentraalne registreerimine 
Hinnad
Piirhind:   
Piirhinnaalune:   
APD piirhind:   
Sisestamise/muutmise kuupäev: 11. aprill 2016
Võimalikud pakendid

 • 20mg 7TK (õhukese polümeerikattega tablett)
 • 50mg 7TK (õhukese polümeerikattega tablett)
 • 50mg 28TK (õhukese polümeerikattega tablett)
 • 20mg 14TK (õhukese polümeerikattega tablett)
 • 40mg 28TK (õhukese polümeerikattega tablett)
 • 50mg 14TK (õhukese polümeerikattega tablett)
 • 30mg 28TK (õhukese polümeerikattega tablett)
 • 40mg 14TK (õhukese polümeerikattega tablett)
 • 40mg 7TK (õhukese polümeerikattega tablett)
 • 30mg 7TK (õhukese polümeerikattega tablett)
 • 20mg 28TK (õhukese polümeerikattega tablett)
 • 30mg 14TK (õhukese polümeerikattega tablett)

Sarnased ravimid

Lisa kommentaar ravimi kohta