HUMIRA

Toimeained: adalimumab

Üldandmed
Toote liik: Müügiloaga pakend
Ravimi kuuluvus: Inimestel kasutatav ravim
Pakendikood: 1715273
Ravimi nimetus: HUMIRA
Toimeained:
adalimumab
ATC kood: L04AB04
Ravimivorm: süstelahus pen-süstlis
Manustamisviis: subkutaanne
Ravimi tugevus: 40mg 0.4ml
Kogus pakendis: 0.4ml 6TK
Retseptinõude liik*: Retseptiravim
Toimeaine kuuluvus:  
Lisainfo pakendi kohta:  
Näidustus: Reumatoidartriit Humira kombinatsioonis metotreksaadiga on näidustatud: - mõõduka ja raske ägeda reumatoidartriidi raviks täiskasvanud patsientidel, kui haigust moduleerivate antireumaatiliste ravimite (sh metotreksaadi) toime ei ole piisav. - raske, aktiivse ja progresseeruva reumatoidartriidi raviks täiskasvanutel, keda ei ole eelnevalt metotreksaadiga ravitud. Humira’t võib monoteraapiana kasutada juhul, kui metotreksaat ei ole talutav või kui metotreksaatravi jätkamine on sobimatu. On tõestatud, et Humira vähendab liigesekahjustuse progressioonimäära (mõõdetakse röntgenleiu alusel) ja parandab füüsilist funktsiooni, kui seda kasutatakse kombinatsioonis metotreksaadiga. Juveniilne idiopaatiline artriit Polüartikulaarne juveniilne idiopaatiline artriit Humira kombinatsioonis metotreksaadiga on näidustatud aktiivse polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidi raviks üle 2-aastastel patsientidel, kelle ravivastus ühele või enamale haigust moduleerivale antireumaatilisele ravimile (DMARD) on olnud ebapiisav. Humira’t võib manustada monoteraapiana juhul, kui esineb talumatus metotreksaadi suhtes või kui ravi jätkamine metotreksaadiga ei ole kohane (monoteraapia efektiivsuse kohta vt lõik 5.1). Humira’t ei ole uuritud alla 2-aastastel patsientidel. Entesiidiga seotud artriit Humira on näidustatud aktiivse entesiidiga seotud artriidi raviks 6-aastastel ja vanematel patsientidel, kellel konventsionaalse raviga saavutatud ravivastus on olnud ebapiisav või kes sellist ravi ei talu (vt lõik 5.1). Aksiaalne spondüloartriit Anküloseeriv spondüliit (AS) Humira on näidustatud raske aktiivse anküloseeriva spondüliidiga täiskasvanute raviks, kes ei ole adekvaatselt reageerinud konventsionaalsele ravile. Radiograafilise AS leiuta aksiaalne spondüloartriit Humira on näidustatud radiograafilise AS leiuta raskekujulise aksiaalse spondüloartriidi raviks täiskasvanutel, kellel esinevad objektiivsed põletikuleiud (CRV tõus ja/või MRI leid) ja kellel mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega ei saavutata piisavat ravivastust või kellel esineb talumatus nende ravimite suhtes. Psoriaatiline artriit Humira on näidustatud aktiivse ja progresseeruva psoriaatilise artriidi raviks täiskasvanutel, kellel eelnev haigust moduleerivate antireumaatiliste ravimitega saavutatud ravivastus on osutunud ebapiisavaks. Humira on näidanud perifeerse liigesekahjustuse süvenemise pidurdumist röntgenuuringutes sümmeetriliste polüartikulaarsete alamtüüpidega patsientidel (vt lõik 5.1) ja füüsilise funktsiooni paranemist. Psoriaas Humira on näidustatud täiskasvanud patsientidele, kellel on mõõdukas kuni raske krooniline naastuline psoriaas ja kes on süsteemse ravi kandidaadid. Naastuline psoriaas lastel Humira on näidustatud raske kroonilise naastulise psoriaasi raviks üle 4-aastastel lastel ja noorukitel, kelle ravivastus paiksele ravile ja valgusteraapiatele on olnud ebapiisav või kellele selline ravi ei sobi. Hidradenitis suppurativa (HS) Humira on näidustatud aktiivse mõõduka kuni raske hidradenitis suppurativa (acne inversa) raviks täiskasvanud patsientidel, kes ei allu konventsionaalsele süsteemsele HS ravile. Crohni tõbi Humira on näidustatud mõõdukalt kuni raskelt aktiivse Crohni tõve raviks täiskasvanud patsientidel, kellel puudus ravivastus vaatamata täielikule ja adekvaatsele ravikuurile kortikosteroidi ja/või immunosupressandiga või kes ei talu või kellel on meditsiinilised vastunäidustused selliste ravikuuride suhtes. Crohni tõbi lastel Humira on näidustatud raske aktiivse Crohni tõve raviks lastel (üle 6-aastased), kelle ravivastus konventsionaalsele ravile, sh esmasele toitumisteraapiale, kortikosteroididele ja immunomodulaatoritele on ebapiisav või kes ei talu või kellel on vastunäidustus selliste ravikuuride suhtes. Haavandiline koliit Humira on näidustatud mõõduka kuni raske aktiivse haavandilise koliidi raviks täiskasvanud patsientidel, kelle ravivastus konventsionaalsele ravile, sh korti
Ravimi omaduste kokkuvõte (SPC):
Pakendi infoleht (PIL): EST
Pakendi märgistus:  
Viimati Eestisse toodud: Pole kunagi Eestisse toodud
Müügiluba
Müügiloa hoidja: AbbVie Ltd 
Müügiloa number: EU/1/03/256 
Müügiloa kehtivuse algus: 6. aprill 2016 
Müügiloa kehtivuse lõpp: 5. märts 2018 
Müügiloa menetluse liik: Tsentraalne registreerimine 
Hinnad
Piirhind:   
Piirhinnaalune:   
APD piirhind:   
Sisestamise/muutmise kuupäev: 12. aprill 2016
Võimalikud pakendid

 • 40mg 0.4ml 0.4ml 6TK (süstelahus pen-süstlis)
 • 40mg 0.4ml 0.4ml 1TK (süstelahus pen-süstlis)
 • 40mg 0.8ml 0.8ml 1TK (süstelahus pen-süstlis)
 • 40mg 0.4ml 0.4ml 1TK (süstelahus süstlis)
 • 40mg 0.4ml 0.4ml 2TK (süstelahus süstlis)
 • 40mg 0.8ml 0.8ml 4TK (süstelahus pen-süstlis)
 • 40mg 0.8ml 0.8ml 6TK (süstelahus pen-süstlis)
 • 40mg 0.4ml 0.4ml 4TK (süstelahus süstlis)
 • 40mg 0.4ml 0.4ml 6TK (süstelahus süstlis)
 • 40mg 0.8ml 0.8ml 2TK (süstelahus)
 • 40mg 0.8ml 0.8ml 2TK (süstelahus süstlis)
 • 40mg 0.4ml 0.4ml 4TK (süstelahus pen-süstlis)
 • 40mg 0.8ml 0.8ml 4TK (süstelahus süstlis)
 • 40mg 0.8ml 0.8ml 1TK (süstelahus süstlis)
 • 40mg 0.8ml 0.8ml 6TK (süstelahus süstlis)
 • 40mg 0.8ml 0.8ml 2TK (süstelahus pen-süstlis)
 • 40mg 0.4ml 0.4ml 2TK (süstelahus pen-süstlis)

Sarnased ravimid

Lisa kommentaar ravimi kohta