AMGEVITA

Toimeained: adalimumab

Üldandmed
Toote liik: Müügiloaga pakend
Ravimi kuuluvus: Inimestel kasutatav ravim
Pakendikood: 1742239
Ravimi nimetus: AMGEVITA
Toimeained:
adalimumab
ATC kood: L04AB04
Ravimivorm: süstelahus süstlis
Manustamisviis: subkutaanne
Ravimi tugevus: 20mg 0.4ml
Kogus pakendis: 0.4ml 1TK
Retseptinõude liik*: Retseptiravim
Toimeaine kuuluvus:  
Lisainfo pakendi kohta:  
Näidustus: Reumatoidartriit AMGEVITA kombinatsioonis metotreksaadiga on näidustatud: - mõõduka kuni raske ägeda reumatoidartriidi raviks täiskasvanud patsientidel, kui haigust modifitseerivate antireumaatiliste ravimite (sh metotreksaadi) toime ei ole piisav. - raske, aktiivse ja progresseeruva reumatoidartriidi raviks täiskasvanutel, keda ei ole eelnevalt metotreksaadiga ravitud. AMGEVITA’t võib monoravimina kasutada juhul, kui metotreksaat ei ole talutav või kui ravi jätkamine metotreksaadiga on sobimatu. AMGEVITA kombinatsioonis metotreksaadiga aeglustab liigeskahjustuse progresseerumist (mõõdetuna röntgenoloogilise leiu alusel) ja parandab liigeste toimivust. Juveniilne idiopaatiline artriit Polüartikulaarne juveniilne idiopaatiline artriit AMGEVITA kombinatsioonis metotreksaadiga on näidustatud aktiivse polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidi raviks patsientidel alates 2 aasta vanusest ja kelle ravivastus ühele või enamale haigust modifitseerivale antireumaatilisele ravimile (HMR) on olnud ebapiisav. AMGEVITA’t võib manustada monoteraapiana juhul kui on talumatus metotreksaadi suhtes või kui ravi jätkamine metotreksaadiga ei ole kohane (monoteraapia efektiivsuse kohta vt lõik 5.1). Adalimumabi ei ole uuritud patsientidel, kes on nooremad kui 2 aastat. Entesiidiga seotud artriit AMGEVITA on näidustatud entesiidiga seotud ägeda artriidi raviks 6-aastastel ja vanematel patsientidel, kellel konventsionaalse raviga saavutatud ravivastus on olnud ebapiisav või kes sellist ravi ei talu (vt lõik 5.1). Aksiaalne spondüloartriit Anküloseeriv spondüliit (AS) AMGEVITA on näidustatud raske aktiivse anküloseeriva spondüliidi raviks täiskasvanutel, kelle ravivastus konventsionaalsele ravile on olnud ebapiisav. Aksiaalne spondüloartriit ilma AS radiograafilise leiuta AMGEVITA on näidustatud raske aksiaalse spondüloartriidi raviks täiskasvanutel, kellel ei ole AS-i radiograafilist leidu, kuid on objektiivsed põletikuleiud (CRV tõus ja/või MRT leid), ning kelle ravivastus mittesteroidsetetele põletikuvastastele ravimitele on olnud ebapiisav või kellel on talumatus nende ravimite suhtes. Psoriaatiline artriit AMGEVITA on näidustatud aktiivse ja progresseeruva psoriaatilise artriidi raviks täiskasvanutel, kui ravivastus eelnevale ravile haigust modifitseerivate antireumaatiliste ravimitega on olnud ebapiisav. AMGEVITA aeglustab perifeerse liigesekahjustuse süvenemist, mõõdetuna röntgenoloogiliselt polüartikulaarse sümmetrilise haigusvormiga patsientidel (vt lõik 5.1) ja parandab liigeste toimivust. Psoriaas AMGEVITA on näidustatud täiskasvanud patsientidele, kellel on mõõdukas kuni raske krooniline naastuline psoriaas ja kellel on näidustatud süsteemne ravi. Naastuline psoriaas lastel AMGEVITA on näidustatud raske kroonilise naastulise psoriaasi raviks lastel alates 4 aasta vanusest ja noorukitel, kelle ravivastus paiksele ravile ja valgusteraapiatele on olnud ebapiisav või kellele selline ravi ei sobi. Hidradenitis suppurativa (HS) AMGEVITA on näidustatud aktiivse mõõduka kuni raske hidradenitis suppurativa (acne inversa) raviks täiskasvanud patsientidel, kelle ravivastus konventsionaalsele süsteemsele HS ravile on ebapiisav. Crohni tõbi AMGEVITA on näidustatud mõõduka kuni raske aktiivse Crohni tõve raviks täiskasvanud patsientidel, kellel puudus ravivastus täielikule ja adekvaatsele ravikuurile kortikosteroidi ja/või immunosupressandiga, kes ei talu sellist ravi või kellele on sellele ravile meditsiinilised vastunäidustused. Crohni tõbi lastel AMGEVITA on näidustatud mõõduka kuni raske aktiivse Crohni tõve raviks lastel (alates 6 aasta vanusest), kelle ravivastus konventsionaalsele ravile, sh esmasele toitumisteraapiale ning kortikosteroididele ja immunomodulaatoritele on ebapiisav, kes ei talu sellist ravi või kellel on vastunäidustus selliste ravikuuride suhtes. Haavandiline koliit AMGEVITA on näidustatud mõõduka kuni raske aktiivse haavandilise koliidi raviks täiskasvanud patsientidel, kelle ravivastus konv
Ravimi omaduste kokkuvõte (SPC):
Pakendi infoleht (PIL): EST
Pakendi märgistus:  
Viimati Eestisse toodud: Pole kunagi Eestisse toodud
: Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet. Patsientidel ja tervishoiutöötajatel on tungivalt soovitatav teavitada selle ravimi kõikidest võimalikest kõrvaltoimetest Ravimiametit
Müügiluba
Müügiloa hoidja: Amgen Europe B.V. 
Müügiloa number: EU/1/16/1164 
Müügiloa kehtivuse algus: 24. märts 2017 
Müügiloa kehtivuse lõpp: 24. märts 2022 
Müügiloa menetluse liik: Tsentraalne registreerimine 
Hinnad
Piirhind:   
Piirhinnaalune:   
APD piirhind:   
Sisestamise/muutmise kuupäev: 12. aprill 2017
Võimalikud pakendid

  • 20mg 0.4ml 0.4ml 1TK (süstelahus süstlis)
  • 40mg 0.8ml 0.8ml 4TK (süstelahus süstlis)
  • 40mg 0.8ml 0.8ml 6TK (süstelahus pen-süstlis)
  • 40mg 0.8ml 0.8ml 1TK (süstelahus pen-süstlis)
  • 40mg 0.8ml 0.8ml 2TK (süstelahus süstlis)
  • 40mg 0.8ml 0.8ml 1TK (süstelahus süstlis)
  • 40mg 0.8ml 0.8ml 4TK (süstelahus pen-süstlis)
  • 40mg 0.8ml 0.8ml 6TK (süstelahus süstlis)
  • 40mg 0.8ml 0.8ml 2TK (süstelahus pen-süstlis)

Sarnased ravimid

Lisa kommentaar ravimi kohta