ZYTIGA

Toimeained: abirateroon

Üldandmed
Toote liik: Müügiloaga pakend
Ravimi kuuluvus: Inimestel kasutatav ravim
Pakendikood: 1734757
Ravimi nimetus: ZYTIGA
Toimeained:
abirateroon
ATC kood: L02BX03
Ravimivorm: õhukese polümeerikattega tablett
Manustamisviis: suukaudne
Ravimi tugevus: 500mg
Kogus pakendis: 56TK
Retseptinõude liik*: Retseptiravim
Toimeaine kuuluvus:  
Lisainfo pakendi kohta:  
Näidustus: ZYTIGA on näidustatud koos prednisooni või prednisolooniga: - kastratsioonile resistentse metastaatilise eesnäärmevähi raviks täiskasvanud meestel, kes on peale ebaõnnestunud androgeen-deprivatsioonravi asümptomaatilised või kergelt sümptomaatilised, ning kellel kemoteraapia ei ole veel kliiniliselt näidustatud (vt lõik 5.1); - kastratsioonile resistentse metastaatilise eesnäärmevähi raviks täiskasvanud meestel, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoteraapia ajal või järgselt progresseerunud.
Ravimi omaduste kokkuvõte (SPC):
Pakendi infoleht (PIL): EST
Pakendi märgistus:  
Viimati Eestisse toodud: Pole kunagi Eestisse toodud
: Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet. Patsientidel ja tervishoiutöötajatel on tungivalt soovitatav teavitada selle ravimi kõikidest võimalikest kõrvaltoimetest Ravimiametit
Müügiluba
Müügiloa hoidja: JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV 
Müügiloa number: EU/1/11/714 
Müügiloa kehtivuse algus: 9. november 2016 
Müügiloa kehtivuse lõpp: Tähtajatu 
Müügiloa menetluse liik: Tsentraalne registreerimine 
Hinnad
Piirhind:   
Piirhinnaalune:   
APD piirhind:   
Sisestamise/muutmise kuupäev: 16. detsember 2016
Võimalikud pakendid

  • 500mg 56TK (õhukese polümeerikattega tablett)
  • 250mg 120TK (tablett)
  • 500mg 60TK (õhukese polümeerikattega tablett)

Sarnased ravimid

Lisa kommentaar ravimi kohta