ZIAGEN

Toimeained: abakaviir

Üldandmed
Toote liik: Müügiloaga pakend
Ravimi kuuluvus: Inimestel kasutatav ravim
Pakendikood: 1196120
Ravimi nimetus: ZIAGEN
Toimeained:
abakaviir
ATC kood: J05AF06
Ravimivorm: suukaudne lahus
Manustamisviis: suukaudne
Ravimi tugevus: 20mg 1ml
Kogus pakendis: 240ml 1TK
Retseptinõude liik*: Retseptiravim
Toimeaine kuuluvus:  
Lisainfo pakendi kohta:  
Näidustus: Retroviiruste vastane kombineeritud ravi inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) tingitud infektsiooni korral täiskasvanutel, noorukitel ja lastel (vt lõigud 4.4 ja 5.1). Ziagen’i soodne toime on peamiselt tõestatud uuringutes, kus osalesid varem ravi mittesaanud täiskasvanud patsiendid, kes said abakaviiri kaks korda päevas osana kombinatsioonravist (vt lõik 5.1). Enne abakaviiriga ravi alustamist tuleb igal HIV-infektsiooniga patsiendil sõltumata rassilisest päritolust määrata HLA-B*5701 alleeli kandlus (vt lõik 4.4). Abakaviiri ei tohi kasutada patsientidel, kes teadaolevalt kannavad HLA-B*5701 alleeli.
Ravimi omaduste kokkuvõte (SPC):
Pakendi infoleht (PIL): EST
Pakendi märgistus:  
Viimati Eestisse toodud: 11. juuni 2015
Müügiluba
Müügiloa hoidja: ViiV Healthcare UK Limited 
Müügiloa number: EU/1/99/112 
Müügiloa kehtivuse algus: 8. juuli 1999 
Müügiloa kehtivuse lõpp: 12. juuli 2019 
Müügiloa menetluse liik: Tsentraalne registreerimine 
Hinnad
Piirhind:   
Piirhinnaalune:   
APD piirhind:   
Sisestamise/muutmise kuupäev: 13. aprill 2016
Võimalikud pakendid

  • 20mg 1ml 240ml 1TK (suukaudne lahus)
  • 300mg 60TK (õhukese polümeerikattega tablett)

Sarnased ravimid

Lisa kommentaar ravimi kohta